Preisliste/Prices/Ceník

Fallschirmspringen Preisliste bei von den International Pink Parachute Club und Pink Aviation spol. s.r.o. organisierten Boogies:

 

Sprungpreise für lizenzierte Springer ab 1.1.2021

 
Höhe/Altitude/Výška Preis/Price EUR/Cena EUR Preis/Price EUR für VIP-Mitglieder/Cena pro VIP členy
+/- 2000m 20,50 20,50
+/- 4200m 36 32
+/- 4800m 45 41
+/- 5200m 52 48
+/- 6000m, FL120 61 58
Ballonsprung 1000+ m 106  

 

 

Cessna Charter

 

 

Tandem aus 4000+ m:

Tandemmaster mit eigenen Passagieren sind wie immer herzlich willkommen.
Ticketpreis Tandemmaster plus 50,-- EUR für den Passagier

Tandemmaster, die IPPC und Pink-Tandempassagiere aus 4000m springen:

IPPC und Pink zahlen für Tickets, Tandemgage 83,-- EUR.

IPPC und Pink zahlen für Pink-Tandem-Video 110,-- EUR minus Ticket für Videographen
Pink-Tandem-Fotos 50,-- EUR minus Ticket für Fotographen
Pink-Tandem-Fotos und Video 130,-- EUR minus Ticket für Videographen.

 

Tandem aus 6000 Meter:

Ticketpreis Tandemmaster plus 102,-- EUR für den Passagier

Tandemmaster, die IPPC und Pink-Tandempassagiere aus 6000m springen:

IPPC und Pink zahlen für Tickets, Tandemgage 94,-- EUR
IPPC und Pink zahlen für Pink-Tandem-Video 110,-- EUR minus Ticket für Videographen
Pink-Tandem-Fotos 50,-- EUR minus Ticket für Fotographen
Pink-Tandem-Fotos und Video 130,-- EUR minus Ticket für Videographen.

Mitgliedschaften:

IPPC Mitgliedschaft 50 EUR,.-- pro Jahr - reduzierte Organisationsgebühr
VIP Mitgliedschaft 180 EUR,-- pro Jahr - reduzierte Sprungpreise (siehe oben Sprungpreise Tabelle), keine Organisationsgebühr

 

Leihgears:

20,-- EUR/Sprung oder 50,-- EUR/Tag (inkludiert Helm, Kombi)

Höhenmesser leihen: 10,-- EUR/Tag

Hauptkappe leihen: 5,-- EUR/Sprung oder 15,-- EUR/Tag

 

Schulung:

Schülertickets bis 2000 m: 20,50 EUR
Schülertickets AFF-Sprünge 50,-- EUR

Coach Sprünge (Du mit einem Coach):
Dein Ticket, das Ticket vom Coach + coaching fee (nach Vereinbarung)

 

Alle Preise inkludieren einen 5% Cash/Bankeinzugs-Discount!

Abrechnung bei Pink Boogies

 

 

Tandem jump from 4000+ m:
Tandemmasters with own passengers are always welcome!


Ticketprice for Tandemmaster plus 50,-- EUR for passenger.

Tandemmaster, jumping Tandem with IPPC and Pink passengers:

IPPC and Pink pay for:
IPPC, Pink-Tandempassenger 83,-- EUR
IPPC, Pink-Tandempassenger- Video 90,-- EUR minus Ticket for Videoman
IPPC, Pink-Tandempassenger- Photos 30,-- EUR minus Ticket for Photographer
IPPC, Pink Tandempassenger- Photos and Video 110,-- EUR minus Ticket for Videoman

Tandem jump from 6000 M:

Ticketprice for Tandemmaster plus 102,-- EUR for passenger.

Tandemmaster, jumping Tandem with IPPC and Pink passengers:

IPPC and Pink pay for:
IPPC, Pink-Tandempassenger 94,-- EUR
IPPC, Pink-Tandempassenger- Video 110,-- EUR minus Ticket for Videoman
IPPC, Pink-Tandempassenger- Photos 50,-- EUR minus Ticket for Photographer
IPPC, Pink Tandempassenger- Photos and Video 130,-- EUR minus Ticket for Videoman

Membership:

IPPC Membership 50 EUR,-- per Year - reduced Organization Fees
VIP Membership 180 EUR,-- per Year - reduced Jump price (look at Jump price table), no Organization Fees

!Become member till April 1 and get one free ticket!

Rentgears:

20,-- EUR/Jump or 50,-- EUR/Day (including helmet and jumpsuit)

Altimeter rent: 10,-- EUR/Day

Main parachute rent: 5,-- EUR/Jump oder 15,-- EUR/Day

AFF JUMPS:

Student tickets to 2000m: 20,50 EUR
Student tickets AFF - Jumps: 50,-- EUR

COACHJUMPS (One on one):
your ticket, coaches ticket + coaching fee (subject to arrangement)

 

All prices reflect a 5% cash discount which will be added for creditcard payments

We accept credit and debit cards (MasterCard, Maestro, Visa), Euros, Dollars, Czech Crowns, Swiss Francs

Billing at the Pink Boogies

 

TANDEM z 4000+ M: 

Tandem piloti s vlastními pasažéry jsou vždy vítáni.

Celková cena: Letenka pilota+ letenka pasažér 50€

Tandem pilot, skákající tandem s IPPC a PINK pasažéry

IPPC a Pink platí:
IPPC, Pink-tandem pasažér 83,-- EUR
IPPC, Pink-Tandem pasažér- Video 90,-- EUR minus letenka kameramana
IPPC, Pink-Tandem pasažér- Fotky 30,-- EUR minus letenka fotografa
IPPC, Pink Tandem pasažér- Fotky a Video 110,-- EUR minus letenka kameramana

TANDEM z 6000 M:

Cena letenka tandem pilota plus 102€ za pasažéra

Tandem pilot, skákající tandem s IPPC a PINK pasažéry

IPPC a Pink platí:
IPPC, Pink-tandem pasažér 94,-- EUR
IPPC, Pink-Tandem pasažér- Video 110-- EUR minus letenka kameramana
IPPC, Pink-Tandem pasažér- Fotky 50,-- EUR minus letenka fotografa
IPPC, Pink Tandem pasažér- Fotky a Video 130,-- EUR minus letenka kameramana

MEMBERSHIP:

IPPC členství 50 EUR,-- ročně - redukované členské poplatky
VIP členství 180 EUR,-- ročně - redeukované ceny letenek (viz tabulka cen), žádné organizační poplatky

!Staň se členem do 1. dubna a získáš letenku zdarma!

Půjčovné padáků:

20,-- EUR/skok or 50,-- EUR/den (včetně helmy a kombinézy)

Půjčovné výškoměru: 10,-- EUR/den

Půjčovné vrchlíku: 5,-- EUR/skok oder 15,-- EUR/den

AFF seskoky:

Studentská letenka do 2000m: 20,50 EUR
Studentská letenka do 4000+m: 50,-- EUR

Koučované seskoky(jeden na jednoho):
Tvoje letenka, letenka kouče, + poplatek za koučování (předmět dohody s koučem)

 

Všechny ceny zahrnují slevu 5% při platbě v hotovosti, která bude naopak připočtena při platbě kartou

Akceptujeme kreditní a debetní karty(MasterCard, Maestro, Visa), Eura, Dolary USD, CZK a Švýcarské franky.

Vyúčtování na Pink provozech

 

 

Aktualisiert am 22.2.2021